Menu

Jak należy postąpić w przypadku zalania mieszkania?

Jeśli nasze mieszkanie zostało zalane trzeba pamiętać o podjęciu działań, które sprawią, że zniszczenia nie będą się pogłębiać. Na samym początku trzeba ustalić źródło zalania i zabezpieczyć mieszkanie tak, by nie zalewały się kolejne pomieszczenia. Kolejny krok to gromadzenia dowodów, które będą potwierdzać powstałą szkodę i mogą stać się istotne, by można było uzyskać stosowne odszkodowanie.

Jeśli mieszkanie jest ubezpieczone oczywiście trzeba kontaktować się z ubezpieczycielem jak najszybciej, aby przygotować stosowne dokumenty. Warto wykonać zdjęcia, które będą obrazem tego co się zdarzyło. Jeśli powodem jest sąsiad trzeba w jego obecności sporządzić stosowny protokół. Aby określić, kto będzie winny zalania trzeba znaleźć przyczynę zalania. Jeśli będzie to wina instalacji odpowiedzialnym jest zarządca, jeśli problem dotyczył części instalacji, która jest w mieszkaniu będzie to nasza wina, bądź wina sąsiada. Aby uzyskać odszkodowanie, trzeba posiadać odpowiednia dokumentację oraz określić przyczynę zalania. Trzeba przygotować odpowiedni protokół i na podstawie takich dokumentów można wystąpić o odszkodowanie. Firma ubezpieczeniowa będzie starannie sprawdzać dlaczego doszło do zalania i badać kto jest winny. Jeśli nie uda się pokazać winy sąsiada a nie mamy ubezpieczenia będziemy musieli sami pokryć szkodę. Niekiedy również konieczna będzie usługa rzeczoznawcy. Gdy sąsiad nie jest ubezpieczony możemy starać się o odszkodowanie od niego bezpośrednio. Należy przygotować wezwanie do zapłaty i wycenę strat. Jeśli sąsiad będzie się uchylał trzeba sprawę skierować do sądu. Jeśli my zalaliśmy sąsiada i mamy ubezpieczenie to odszkodowanie odzyska on od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji nic nam nie grozi, gdyż ubezpieczyciel oceni naszą winę i stwierdzi czy należy się wypłata odszkodowania. Jeśli nie sąsiad nie może żądać odszkodowania bezpośrednio od nas.

Zazwyczaj wina zalania nie będzie umyślna. Najczęściej będzie to zaniedbanie ze strony sąsiada bądź wspólnoty. Jeśli mieszkanie zostanie zalane na samym początku zacznijmy zabezpieczać nieruchomość i przygotujmy dokumentację. Jeśli wcześniej chcemy kupić ubezpieczenie dobrze poznajmy jego warunki, by w momencie zalania móc skorzystać z odpowiedniej pomocy ubezpieczyciela.

Opis autora #2